top of page
Współpraca
Współpraca

Prowadzisz przedsiębiorstwo, małą lub średnią firmę, a może pracujesz w korporacji, która w ramach strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych?

 

Czy zgodzisz się z tym, że wiedza teoretyczna zdobywana w szkołach dziś już nie wystarczy, bo świat potrzebuje ludzi samodzielnych, niezależnych, kreatywnych i świadomych swoich zasobów? Ludzi, którzy potrafią współpracować, dokonywać wyborów, zarządzać czasem i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Ludzi, którzy realizując siebie przyczynią się do wzbogacenia życia innych?

 

Czy chciałbyś zatrudnić pracowników, którzy posiadaliby takie kompetencje? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie, jak praca takiego zespołu wpłynęłyby na jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa i całego społeczeństwa? 

Współczesny system edukacji jest nieefektywny, nie stwarza młodzieży przestrzeni do zdobywania doświadczeń, odkrywania zainteresowań, zasobów i wykorzystywania zdobytej wiedzy w realnym świecie. Konsekwencje wadliwego systemu edukacji ponosi całe społeczeństwo, mierząc się z trudnościami we wszystkich obszarach funkcjonowania.

 

Razem możemy to zmienić.

 

Przygotowaliśmy międzynarodowy projekt niepublicznych liceów, działających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w których uczniowie nauczą się zarządzać zasobami i podejmować realne decyzje gospodarcze, zdobędą wiedzę i nauczą się z niej korzystać w realnym świecie, rozwiną umiejętność współpracy, zarządzania czasem i dokonywania wyborów oraz przewidywania skutków podejmowanych decyzji,

 

REALIZACJA, to szkoły, do których będą mieli dostęp wszyscy uczniowie, niezależnie od materialnego statusu rodziny - dzięki społecznemu zaangażowaniu biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Każdy uczeń zostanie objęty programem stypendialnym, który umożliwi mu bezpłatną edukację skrojoną na miarę jego potrzeb. Edukację, która będzie wspierać rozwój kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności nie tylko jednostki, ale całego społeczeństwa.

 

Do współpracy zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko korporacje ale także małe i średnie firmy, które chcą zostać fundatorami programów stypendialnych dla uczniów szkół REALIZACJA.

 

Każde przedsiębiorstwo ma szansę stać się częścią społecznej zmiany systemu edukacji na całym świecie.

FUNDATORZY
bottom of page