top of page
PROGRAMY STYPENDIALNE DLA UCZNIÓW

Współczesna szkoła nie odpowiada na potrzeby nastolatków. Nie stwarza im przestrzeni do zdobywania doświadczeń, odkrywania pasji, zainteresowań i własnych zasobów.

 

Absolwent liceum nie wie kim jest i dokąd zmierza, często wybiera kierunek dalszego kształcenie pod wpływem rodziców i aktualnie panujących trendów.

 

Wiedza teoretyczna zdobywana na lekcjach dziś już nie wystarczy. Świat potrzebuje ludzi samodzielnych, niezależnych, kreatywnych, świadomych swoich uczuć, potrzeb i zasobów. Ludzi, którzy potrafią współpracować, dokonywać wyborów, zarządzać czasem i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Ludzi, którzy realizując siebie przyczyniają się do wzbogacenia życia innych.

 

Nie zmienimy systemu edukacji czekając na kolejną reformę szkolnictwa. Nie dokonamy zmiany otwierając prywatne szkoły, do których dostęp będą mieli tylko uczniowie z zamożnych rodzin.

 

REALIZACJA, to międzynarodowy projekt niepublicznych liceów ogólnokształcących, działających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w których uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów, dzięki wsparciu przedsiębiorstw w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

 

Każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego REALIZACJA zostanie objęty programem stypendialnym, który umożliwi mu bezpłatną edukację skrojoną na miarę jego potrzeb.

 

Edukację, która będzie wspierać rozwój kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności nie tylko jednostki, ale także całego społeczeństwa.

 

Do współpracy zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko korporacje ale także małe i średnie firmy, które  chcą zostać fundatorami programów stypendialnych dla uczniów szkół REALIZACJA.

 

Każde przedsiębiorstwo ma szansę stać się częścią społecznej zmiany systemu edukacji na całym świecie.

bottom of page