top of page
TEATR REALIZACJA

Nauczyciele, psycholodzy, badacze i eksperci od lat zastanawiają się nad tym, jak rozbudzić u młodzieży pasje czytelnicze.

 

Czy przymus czytania lektur szkolnych wspiera zainteresowanie literaturą?

 

Czy w dzisiejszych czasach książka może konkurować z cyberprzestrzenią?

 

A gdyby czytanie lektur przestało być celem samym w sobie, tylko stało się środkiem do przygotowania przedstawienia teatralnego?

 

Przedstawienia, w którym uczniowie staną się częścią fabuły, spojrzą na świat oczami bohaterów, odbędą fascynującą podróż w czasie do miejsc, które nie tylko poszerzą ich światopogląd, ale także pomogą lepiej zrozumieć ludzką naturę oraz pozostaną w ich sercach i umysłach na zawsze?

 

Aktywny udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego, to nie tylko przestrzeń do zrozumienia i poznania utworów literackich, to także miejsce do wyrażania emocji, rozwijania wyobraźni, pracę w zespole oraz rozwijania pamięci, postawy twórczej i zainteresowań.  

 

Nasi uczniowie wspierani przez doświadczonego aktora teatralnego wybierają utwory literackie, na podstawie których przygotowują scenariusze sztuk, odtwarzają kolejność wydarzeń, wyodrębniają bohaterów, dzielą się rolami, uczą się tekstu, pracują nad ruchem scenicznym, przygotowują scenografię, muzykę oraz przeprowadzają próby i wystawiają przedstawienia, a na widowni zasiadają nauczyciele i pozostali uczniowie, którzy nie zdecydowali się brać udziału w projekcie.

 

Teatr to nieograniczone możliwości, mnóstwo inspiracji, doświadczeń, refleksji i świadome uczestnictwo w kulturze. 

 • 4 godziny zajęć tygodniowo z doświadczonym aktorem teatralnym,

 • nieograniczony czas pracy własnej,

 • pisanie scenariuszy na podstawie utworów literackich,

 • praca nad rolą,

 • przygotowywanie scenografii,

 • przygotowywanie kostiumów i rekwizytów scenicznych,

 • próby do przedstawień teatralnych,

 • wystawianie przedstawień teatralnych w szkole.

Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia: 

 • realizacja podstawy programowej z zakresu języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki i techniki,

 • nauka przez doświadczenie,

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie,

 • dokonywanie autoprezentacji i samooceny,

 • podejmowanie współpracy w grupie,

 • prezentowanie wytworów będących efektem pracy grupowej,

 • realizowanie zadań dla osiągnięcia wspólnego celu,

 • dostrzeganie różnorodności w dorobku kulturowym ludzkości,

 • wyrażanie uczuć poprzez różne formy artystycznego wyrazu,

 • rozwój kreatywności. wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

bottom of page