top of page
LABORATORIUM WIEDZY

W Liceum Ogólnokształcącym REALIZACJA nie mamy 45-minutowych lekcji. Uczniowie podczas trzygodzinnej pracy własnej, w odpowiednio zorganizowanym otoczeniu realizują podstawę programową, wybierając spośród różnorodnych materiałów.

 

Każdy uczeń kroczy własną drogą rozwoju i nie musi z nikim konkurować.  Nie stosujemy kar, ani nagród, nie chwalimy i nie oceniam wspieramy wewnętrzną motywacją każdego ucznia, dla którego najlepszym motorem do działania jest jego własny sukces.

Uczniowie, podczas trzech godzin pracy własnej realizują lekcje indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, na podstawie miesięcznych planów opracowanych samodzielnie, przy wsparciu nauczycieli.

Uczniowie pracują w otoczeniu wyposażonym w materiały i karty pracy z zakresu podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego z poszczególnych przedmiotów oraz wykraczających poza jej zakres. 

Każdy nowy temat, nowe zagadnienie uczniowie utrwalają przygotowując nowe materiały i karty pracy oraz dzieląc się swoją wiedzą z uczniami ze Szkoły Podstawowej Montessori. 

Każdy uczeń ma indywidualny plan rozwoju.

bottom of page