top of page
AKROBATYKA

Rozwój intelektualny uczniów przebiega harmonijnie, gdy jednocześnie wspierany jest rozwój społeczny, emocjonalny i fizyczny. I chociaż nasi uczniowie nie siedzą w ławkach, tylko mają nieograniczone możliwości poruszania się we wszystkich przestrzeniach placówki, to wierzymy, że ich systematyczna praca nad ciałem jest niezwykle ważna,. Nie tylko ze względu na propagowany przez nas zdrowy styl życia, ale także z uwagi na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na pracę mózgu i budowanie poczucia własnej wartości.

 

Każdy uczeń, ma indywidualny program dostosowany do swoich możliwości i potrzeb, wspierający pokonywanie ograniczeń własnego ciała, przekraczanie bariery strachu i lęków oraz dający możliwość subiektywnie odczuwanego sukcesu, który motywuje do daleszej pracy nad sobą, bez rywalizacji i współzawodnictwa. 

 

Tak w kilku zdaniach można opisać zajęcia akrobatyczne oferowane naszym uczniom.  

bottom of page