top of page
O NAS
O NAS
O MNIE

Od 2009 roku celem wszystkich moich działań jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży  w duchu wolność i niezależność oraz podążanie za ich potrzebami - intelektualnymi, społecznymi i emocjonalnymi.

 

Kierując się fundamentalnymi dla mnie wartościami stworzyłam w Toruniu przestrzeń z zajęciami dla dzieci i rodziców, potem Przedszkole Montessori oraz Szkołę Podstawową Montessori, a także cykl warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze  rodziców i nauczycieli w zakresie Pedagogiki Marii Montessori i empatycznej komunikacji w duchu Nonviolent Communications Marshalla Rosenberga.

Dziś, po dziewięciu latach nieustannego rozwoju przyszedł czas na stworzenie przestrzeni dla nastolatków, która byłaby nie tylko odpowiedzią na ich potrzeby, ale także miejscem bez ograniczeń, przeciwko którym się buntują.  

 

Tak powstał pomysł stworzenia międzynarodowej sieci szkół REALIZACJA. Szkół, w których uczniowie będą zarządzać zasobami i podejmować realne decyzje gospodarcze, gdzie będą aktywni, kreatywni i przedsiębiorczy, a ze zdobytej wiedzy nauczą się korzystać w realnym świecie, nie w przyszłości, ale tu i teraz, rozwijając jednocześnie umiejętność współpracy, zarządzania czasem, dokonywania wyborów i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, ucząc się wyrażać siebie poprzez świadomość swoich potrzeb, emocji i myśli, będąc w kontakcie ze światem swoich wewnętrznych przeżyć i biorąc pełną odpowiedzialność za własny rozwój.

Dziś, po dziewięciu latach i wielu zmianach z ogromną wdzięcznością patrzę na mój zespół - ludzi z pasją, zaangażowaniem i ogromnymi pokładami bezwarunkowej miłości  - do dzieci, siebie i całego świata. Nasz zespół, to ludzie, którzy rozwijają empatyczną komunikację, pracują nad sobą, wciąż poszukując nowych rozwiązań, nieustannie przyczyniając się do wzbogacenia życia innych ludzi. Budujemy relacje oparte na szacunku i zaufaniu oraz głęboko wierzymy, że kreatywność może narodzić się tylko w atmosferze wolności i niezależności. 

bottom of page