top of page
LABORATORIUM WIEDZY

Uczniowie nie siedzą w ławkach, nie zdobywają wiedzy podczas lekcji grupowych z poszczególnych przedmiotów, mają nieograniczony dostęp do materiałów, które znajdują się w sali, podzielonej na kąciki tematyczne, obejmujące wszystkie dziedziny wiedzy z podstawy programowej. Praca z nauczycielami przedmiotowymi realizowana jest w formie lekcji indywidualnych na podstawie miesięcznych planów przygotowanych przez uczniów. To uczniowie planują swoją pracę wybierając tematy, którymi w danym momencie są zainteresowani. Uczniowie zarządzają swoim czasem i dokonują samooceny w procesie edukacyjnym, a rolą nauczycieli jest podążanie za potrzebami uczniów, wspieranie ich oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Każdego dnia praca własna z przedmiotami szkolnymi zajmuje trzy godziny, pozostała część dnia przeznaczona jest na prowadzenie agencji reklamowej i rozwój osobisty. Uczniowie nie mają sprawdzianów, ani zadań domowych, nie przynoszą do szkoły zeszytów, ani podręczników, a zdobytą wiedzę uczą się wykorzystywać w praktyce prowadząc działalność gospodarczą. 

bottom of page