top of page
Dlaczego REALIZACJA?

     Masz szesnaście lat, idziesz do liceum, wybierasz profil dalszego kształcenia - przedmioty, z których chcesz zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Twój wybór wpłynie na to, na jakim kierunku będziesz miał możliwość studiować, za trzy czy cztery lata. Od tej decyzji, podejmowanej w wieku szesnastu lat zależy Twoja przyszłość. Czy szesnastolatek może mieć pewność, że to, co dziś go interesuje będzie go nadal pasjonować za trzy, czy cztery lata? Czy zawód, który zdobędzie da mu radość na resztę życia? Czy nawet dorosły człowiek jest w stanie przewidzieć, co będzie dla niego ważne za kilka lat, gdy nie miał jeszcze możliwości zgłębić dziedzin wiedzy, które teraz wzbudzają jego zainteresowanie? Nie wybierzesz biologii, chemii czy fizyki, to zamykasz sobie drogę do studiowania medycyny. Nie zdecydujesz się na historię, wiedzę o społeczeństwie czy matematykę, to nie będziesz mógł studiować prawa. Nie zdawałeś matury z jednego z przedmiotów, które są wymagane w procesie rekrutacyjnym, to dostajesz zero punktów i Twoje szanse drastycznie maleją.

 

    My proponujemy możliwość uczenia się na poziomie rozszerzonym każdego przedmiotu. Indywidualny plan rozwoju każdego ucznia daje nam taką sposobność. Praca indywidualna z nauczycielami przedmiotowymi otwiera przed nastolatkami zupełnie nowe możliwości. Uczeń w każdym momencie może zmienić decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Tylko od jego zaangażowania i determinacji zależy poziom wiedzy i umiejętności jaki osiągnie. Każdy uczeń ma nieograniczone możliwości. 

 

    Skąd pewność, że nastolatki będą chciały skorzystać z tych możliwości? Zastanówmy się, co wspiera proces uczenia się. Przede wszystkim wolność, samodzielność i niezależność w zakresie wyboru  - czego, kiedy i jak chcę się uczyć. Ocenianie, poprawianie błędów, ale przede wszystkim jeden program, taki sam dla trzydziestu kompletnie różnych osób, oferowany w ściśle określonym czasie, to czynniki demotywujące każdego człowieka. Jeżeli to, czego mam się nauczyć nie wzbudza we mnie emocji, nie jest dla mnie interesujące i nie mam poczucia przydatności zdobywanej wiedzy, to mój mózg nie zachowuje tych informacji na długo. Zgodnie z powszechnie panującą zasadą ZAKUĆ-ZDAĆ-ZAPOMNIEĆ, gdy ta wiedza będzie mi potrzebna na egzaminie, to będę musiała uczyć się tego jeszcze raz. A co za tym idzie, tracę mój cenny czas. Wiedza staje się przydatna tylko wtedy, gdy mogę ją wykorzystać w rzeczywistości, nie w przyszłości, ale tu i teraz. Wtedy trwale zapisuje się w moim umyśle, co sprawia, że mam do niej nieograniczony dostęp. I o to nam chodzi. Chcemy, aby ci młodzi ludzie przygotowali się do życia, a nie tylko do egzaminów. Chcemy oczywiście, by zdawali egzaminy z łatwością, ale korzystając ze zdobytych wcześniej zasobów. 

 

    W liceum pojawia się jeszcze jedna trudność, nasi uczniowie to nastolatki, już nie dzieci, ale jeszcze nie dorośli. Ci młodzi ludzie mają bardzo dużą potrzebę wolności, decydowania o sobie, podejmowania niezależnych decyzji i kreowania rzeczywistości. Jeżeli wydaje nam się, że możemy uśpić ich potrzeby, posadzić ich w ławkach i tak jak w podstawówce mówić im co mają robić, to bardzo się mylimy. Oczywiście możemy ich zmusić różnymi sposobami, by siedzieli i nas słuchali, możemy zbudować autorytet na strachu, ale nie jesteśmy w stanie w ten sposób pobudzić ich mózgów do kreatywność, pomysłowość i zaangażowania. Potrzebujemy zupełnie innych rozwiązań. 

 

    Dlatego powstał pomysł szkoły, która ma szansę zmienić podejście do edukacji na całym świecie. To pierwsza na świecie szkoła dla nastolatków, która odpowiada na ich potrzeby. Innowacyjność projektu wynika z trzech, równoległych procesów:

 

  1. Laboratorium wiedzy - to przestrzeń do zdobywania wiedzy i indywidualnej pracy, przy wsparciu nauczycieli i specjalistów współpracujących ze szkołą. Odpowiednio przygotowane otoczenie, wyposażone w materiały i karty pracy umożliwia realizację podstawy programowej, wspierając jednocześnie rozwój umiejętności współpracy, dokonywania wyborów i zarządzania czasem, bez oceniania, poprawiania błędów, rywalizacji i współzawodnictwa.

  2. Laboratorium rozwoju osobistego - to przestrzeń do kontaktu ze światem wewnętrznych przeżyć i wyrażanie siebie poprzez pryzmat własnych emocji, potrzeb i myśli. Empatyczna komunikacja, bez oceniania, osądzania, krytykowania i diagnozowania daje łatwość w budowaniu relacji i możliwość wzięcia pełnej odpowiedzialność za własne życie i wzbogacenie życia innych. 

  3. Agencja reklamowa - to przestrzeń do podejmowania realnych decyzji gospodarczych i zarządzania zasobami, a także wykorzystania zdobytej wiedzy w realnym świecie, nie w przyszłości, ale tu i teraz. Zdobywanie doświadczeń, uczenie się na własnych błędach, podejmowanie realnych decyzji gospodarczych i rozwijanie umiejętności współpracy, daje uczniom możliwość zdobycia kompetencji pożądanych społecznie. 

 

Dlaczego właśnie agencja reklamowa, a nie sklep spożywczy, czy inny rodzaj działalności gospodarczej? Agencja reklamowa to bardzo szeroka branża wymagająca różnorodnych umiejętności z zakresu informatyki, sztuki, dziennikarstwa, języka, techniki, matematyki, geometrii, wiedzy o społeczeństwie, psychologii, komunikacji i przedsiębiorczości. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z wielu przedmiotów jest więc na wyciągnięcie ręki. Agencja stwarza też przestrzeń do podjęcia współpracy z różnymi firmami, co nie tylko poszerzy horyzonty uczniów, ale także da im szansę dokładnego poznania możliwości zaplanowanie swojej ścieżki zawodowej. W tej branży nie ma ograniczeń, a zakres świadczonych usług jest tak szeroki, że każdy uczeń znajdzie dla siebie miejsce, które nie tylko będzie zgodne z jego predyspozycjami, ale także da możliwość nieograniczonego wykorzystania kreatywnego myślenia. Uczniowie mogą zrewolucjonizować branżę reklamową, mogą wprowadzić nowe produkty i usługi, ogranicza ich tylko wyobraźnia. Przez trzy, czy cztery lata aktywnego udziału w projekcie uczniowie poznają blaski i cienie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie raz przyjdzie im mierzyć się z trudnościami i ograniczeniami wynikającymi z uwarunkowań prawnych, zawiłości księgowych, czy zarządzania ograniczonym budżetem. Będą ponosić konsekwencje swoich decyzji, mierzyć się z trudnościami pojawiającymi się w zespole, rozwiązywać konflikty, poszukiwać rozwiązań, negocjować i uczyć się na własnych błędach. Z determinacją i zaangażowaniem będą zmierzać do celu - samodzielnego sfinansowania wyjazdu wakacyjnego. Mogą pojechać do egzotycznego miejsca na innym kontynencie lub pod namiot do pobliskiej miejscowości, wszystko zależy od dochodów, które uda im się wygenerować  na koncie fundacji przez rok działalności. Będą mieli też okazję dzielić się z innymi - pomagając finansowo dzieciom z lokalnych placówek potrzebujących wsparcia.

 

    Pomysł innowacyjnego liceum jest efektem mojej wieloletniej pracy z dziećmi w systemie Montessori. Pojawił się ponieważ współczesna szkoła nie odpowiada na potrzeby nastolatków. Nie stwarza im przestrzeni do zdobywania doświadczeń, odkrywania pasji, zainteresowań i własnych zasobów. Absolwent liceum nie wie kim jest i dokąd zmierza, często wybiera kierunek dalszego kształcenie pod wpływem rodziców i aktualnie panujących trendów. Wiedza teoretyczna zdobywana na lekcjach dziś już nie wystarczy. Świat potrzebuje ludzi samodzielnych, niezależnych, kreatywnych, świadomych swoich uczuć, potrzeb i zasobów. Ludzi, którzy potrafią współpracować, dokonywać wyborów, zarządzać czasem i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Ludzi, którzy realizując siebie przyczyniają się do wzbogacenia życia innych. Nie zmienimy systemu edukacji czekając na kolejną reformę szkolnictwa. Nie dokonamy zmiany otwierając prywatne szkoły, do których dostęp będą mieli tylko uczniowie z zamożnych rodzin. 

bottom of page