top of page
ORGANIZACJA

REALIZACJAto Liceum Ogólnokształcące, w którym wszyscy uczniowie biorą udział w trzech procesach, które współgrają ze sobą i uzupełniają się wzajemnie:

 

 1. Laboratorium wiedzy - przestrzeń wyposażona w materiały dydaktyczne - karty pracy, projekty, eksperymenty, książki naukowe i literaturę - zapewniające realizację podstawy programowej oraz zdobywanie wiedzy wykraczającej poza jej zakres. To także przestrzeń do zdobywania wiedzy teoretycznej, stanowiącej bazę do podejmowania realnych decyzji gospodarczych. 

  2.  Agencja reklamowa  - świadcząca usługi w zakresie:

  • projektowania, drukowania i produkowania materiałów reklamowych, 

  • projektowania i zarządzania stronami internetowymi oraz informacjami w mediach społecznościowych,

  • działalności wydawniczej i wspierającej dla lokalnych przedszkoli i szkół. 

 

W kompetencjach uczniów leży:

  • projektowanie, przygotowywanie i produkowanie materiałów reklamowych na zlecenie lokalnych firm, 

  • wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów, 

  • pozyskiwanie klientów, 

  • wydawanie książek oraz materiałów wspierających działalność przedszkoli i szkół, 

  • prowadzenie negocjacji biznesowych,

  • zarządzanie zasobami finansowymi,

  • prowadzenie księgowości. 

 

Firmę samodzielnie prowadzą uczniowie, którzy zarządzają zasobami i podejmują realne decyzje gospodarcze. Wsparcia i doradztwa uczniom w zakresie prowadzonej działalności udzielają nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole. Agencja reklamowa jest działalnością gospodarczą prowadzoną przez fundację, której celem statutowym jest organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Środki finansowe zgromadzone na koncie fundacji uczniowie przeznaczą na zorganizowanie wypoczynku w okresie wakacji, dla siebie i dzieci z lokalnych placówek potrzebujących wsparcia. 

 

  3.  Laboratorium rozwoju osobistego - zajęcia z trenerem komunikacji opartej na empatii w oparciu o Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga - bycie w kontakcie ze swoimi zasobami, myślami potrzebami i uczuciami, w celu rozwoju osobistego i świadomego budowania relacji interpersonalnych opartych na współpracy, szacunku, zaufaniu i zrozumieniu.  Zajęcia z trenerem Mindfulness - trening uważności, bycia w kontakcie ze swoim ciałem w celu zdobycia umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami, transformowania złości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach indywidualnych i społecznych. 

bottom of page