top of page

Fundacja REALIZACJA została powołana po to, by wspierać innowacyjną edukację. Chcemy otwierać przed młodymi ludźmi nowe możliwości rozwoju i edukacji - skrojonej na miarę ich potrzeb.  

 

Celem naszych działań jest wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości dzieci i młodzieży w całej Polsce.

 

Przygotowujemy i realizujemy innowacyjne, ergonomiczne i funkcjonalne projekty, które pomagają dzieciom i młodzieży zdobywać nie tylko wiedzę o otaczającym ich świecie, ale także o sobie samym, po to, by świadomie wkroczyli w dorosłość i budowali nowy świat. 

 

Świat bez przemocy. 

 

Świat opierający się na akceptacji, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. 

 

Świat, w którym każdy człowiek może być kreatywny, pomysłowy i odpowiedzialny.

 

Świat, w którym każdy człowiek może się REALIZOWAĆ.

 

Dzięki działaniom Fundacji innowacyjne Liceum Ogólnokształcące REALIZACJA może być szkołą bezpłatną, do której dostęp mają wszyscy młodzi ludzie, bez względu na status materialny rodziny. www.realizacja.net 

 

Dzięki działaniom Fundacji mamy możliwość otwierać kolejne, innowacyjne i bezpłatne szkoły REALIZACJA w Polsce i na całym świecie.

Fundacja REALIZACJA

87-100 Toruń
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A

NIP: 879-271-30-90

REGON: 38345996000000 

KRS: 0000788488

fundacja@realizacja.net

nr konta: 52160014621822504940000001

87-100 Toruń
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A

NIP: 879-271-30-90

REGON: 38345996000000 

KRS: 0000788488

fundacja@realizacja.net

nr konta: 52160014621822504940000001

bottom of page